0

Угода користувача

1. Загальні положення

1.1. Ця користувацька угода (далі – Угода) відноситься до сайта інтернет-магазину «Кросівка», що знаходиться за адресою https://krossovka.com.ua/.

1.2. Дана Угода регулює відносини між Адміністрацією «Кросівка» (далі – Адміністрація сайта) і Користувачами.

1.3. Адміністрація сайта лишає за собою право в будь-який час змінювати, добавляти чи видаляти пункти Угоди без повідомлення Користувача.

14. Продовження використання Сайта Користувачем означає прийняття Угоди.

1.5. Користувач несе персональну відповідальність за перевірку цієї Угоди на наявність змін в ній.

2. Визначення термінів

2.1. Перераховані нижче терміни мають для цієї Угоди наступні значення:

2.1.1 «Кросівка» – інтернет-магазин, розташований на доменному імені https://krossovka.com.ua/, що здійснює свою діяльність шляхом інтернет-ресурсу та допоміжних сервісів.

2.1.2. Інтернет-магазин – сайт, що містить інформацію про Товари, Продавця, дозволяючи здійснити вибір, замовлення та покупку товара.

2.1.3. Користувач сайта інтернет-магазину (далі - Користувач) – особа, що має доступ до Сайта, за допомогою мережі Інтернет.

2.1.4. Вміст сайта інтернет-магазину (далі – Вміст) – результати інтелектуальної діяльності, захищені як інтелектуальна власність, включаючи тексти, їх назви, ілюстрації, візуальні інтерфейси, назви товарних знаків, логотипи тощо, що входять до складу Сайта.

3. Предмет угоди

3.1. Предметом цієї Угоди є надання Користовачу Сайта доступу до наявних товарів чи послуг, що надаються.

3.2. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до Сайту, Користувач вважається таким, що приєднався до цієї Угоди.

3.3. Використання матеріалів та сервісів Сайта регулюється нормами діючого українського законодавства.

4. Права та обов`язки сторін

4.1. Адміністрація Сайта має право:

4.1.1. Змінювати правила користування Сайтом, а також змінювати вміст даного Сайта. Зміни вступають в силу з моменту публікації нової редакції Угоди на Сайті.

4.1.2. Обмежити доступ до Сайту у випадку порушення Користувачем умов цієї Угоди.

4.1.3. Змінювати розмір цін на товарні позиції Сайта без повідомлення Користувача.

4.2. Користувач має право:

4.2.1. Отримати доступ до користування Сайта та його додаткового функціонала після попередньої реєстрації.

4.2.2. Користуватися всіма наявними на Сайті послугами, а також купувати будь-які Товари, наявні на Сайті.

4.2.3. Задавати будь-які питання, що відносяться до послуг Сайта за реквізитами, що надаються у розділі контакти.

4.2.4. Користуватися Сайтом виключно в цілях у порядку, передбаченому Угодою и не заборонених законодавством України.

4.3. Користувач Сайта зобов`язаний:

4.3.1. Надавати на запит Адміністрації додаткову інформацію, що має безпосереднє відношення до послуг, що надаються на Сайті.

4.3.2. Дотримуватися майнових та немайнових прав авторів та інших правовласників при використанні Сайту.

4.3.3. Не вчиняти дій, що порушують нормальну роботу Сайта.

4.3.4. Не розповсюджувати із використанням Сайта конфіденційну чи охоронну інформацію про фізичних чи юридичних осіб.

4.3.5. Уникати будь-яких дій, в результаті яких може бути порушена конфіденційність інформації, що охороняється законом України.

4.3.6. Не використовувати Сайт для розповсюдження інформації рекламного характеру.

4.3.7. Не використовувати сервіси Сайта із метою:

4.3.7. 1. Завантаження контенту, який є незаконним, порушує права третіх осіб; пропагандує насилля, жорстокість, ненависть чи дискримінацію; містить недостовірні данні чи образи в адрес конкретних осіб, організацій, органів влади.

4.3.7. 2. порушення прав неповнолітніх або завдання їм шкоди.

4.3.7. 3. порушення прав меншин.

4.3.7.4. видавання себе за іншу особу чи представника організації без істотних на то прав, в тому числі за представника інтернет-магазину.

4.3.7.5. введення в оману відносно властивостей та характеристик будь-якого товару з каталога Інтернет-магазину, розміщеного на Сайті.

4.3.7. 6. Некоректного чи нечесного порівняння товару, формування негативного відношення до осіб, що ним користуються.

4.4. Користувачеві забороняється:

4.4.1. використовувати будь-які засоби, програми, процедури, алгоритми, методи, автоматичні засоби чи аналогічні процеси для доступу, набуття, копіювання чи відсліжування вмісту Сайта.

4.4.2. порушувати функціонування Сайта;

4.4.3. Будь-яким способом обходити навігаційну структуру Сайта для отримання будь-якої інформації, документів чи матеріалів, котрі спеціально не представлені сервісами даного Сайта.

4.4.4. Несанкціонований доступ до Сайта, його системам, функціоналу;

4.4.4. Порушувати систему безпеки чи аутентифікації на Сайті.

4.4.5. Виконувати зворотній пошук, відсліжувати будь-яку інформацію про інших користувачів Сайта.

4.4.6. Використовувати Сайт та його Вміст для дій заборонених українським законодавством.

5. Використання сайта інтернет-магазину

5.1. Сайт та його Вміст, належать на керуються Адміністрацією Сайта.

5.2. Вміст Сайта не може бути скопійовано, опубліковано, повторено, передано іншим особам без попередньої згоди Адміністрації.

5.3. Вміст Сайта захищено авторським правом, законодавством про товарні знаки а також іншими правами про інтелектуальну власність та законодавством про недобросовісну конкуренцію.

5.4. Покупка Товару на Сайті може потягти за собою необхідність реєстрації.

5.5. Користувач несе персональну відповідальність за збереження конфіденційності інформації облікового запису, а також за всю без виключення діяльність, що ведеться від імені Користувача з облікового запису.

5.6. Користувач має негайно повідомити Адміністрацію сайта про несанкціоноване використання його облікового запису чи його даних, а також про інші порушення системи безпеки.

5.7. Адміністрація Сайта має право в односторонньому порядку анулювати обліковий запис Користувача.

6. Відповідальність

6.1. Будь-яка шкода, яку користувач може отримати внаслідок зумисного чи необачного порушення положень цієї Угоди, а також внаслідок несанкціонованого доступу до комунікацій іншого Користувача Адміністрацією не компенсується.

6.2. Адміністрація не несе відповідальності за:

6.2.1. Затримки чи збої під час операцій, що виникли внаслідок нестримної сили, а також неполадок на телекомунікаційний, комп’ютерних, банківських, електричних мережах.

6.2.2. Дії банків, платіжних систем та за затримки, пов`язані з їх роботою.

6.2.3. Невміння користувачем користуватися функціоналом Сайту, чи відсутність у Користувача технічної змоги використовувати функціонал Сайту.

7. Порушення умов користувацької угоди

7.1. Адміністрація Сайта в праві розкривати зібрану про Користувача інформацію, якщо розкриття необхідно в зв`язку з розслідуванням чи скаргою у відношенні неправомірного користування Сайтом чи для встановлення особи Користувача, який може порушувати чи втручатися в права Адміністрації чи інших Користувачів Сайта.

7.2. Адміністрація Сайта має право розкривати інформацію про Користувача, яку вважає необхідною для виконання положень чинного законодавства чи судових рішень, для виконання умов цієї Угоди, захисту прав та безпеки Користувачів.

7.3. Адміністрація Сайта в праві без попереднього повідомлення Користувача обмежити чи заблокувати доступ до Сайту, якщо Користувач порушив цю Угоду, а також у випадку завершення дії Сайта чи по причині технічних неполадок.

7.4. Адміністрація Сайта не несе перед Користувачем чи третіми особами відповідальності за обмеження доступу до Сайта у випадку порушення Користувачем положень Угоди.

8. Вирішення суперечок

8.1. У випадку виникнення суперечок між Сторонами цієї Угоди обов’язковою умовою до звернення до суду є пред`явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне урегулювання суперечки).

8.2. Отримувач претензії протягом 30 календарних днів із дня її отримання письмово повідомляє заявника про результати розгляду претензії.

8.3. При неможливості вирішити суперечку в добровільному порядку будь-яка зі сторін в праві звернутися до суду за захистом своїх прав, які надані їй діючим законодавством.

Оновлено «21» квітня 2020 р.

Ми у соцмережах