Ця політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє у відношенні до всієї інформації, яку інтернет-магазин, розташований на доменному імені https://krossovka.com.ua/, може отримати про Користувача під час використання сайта.

1. Визначення термінів

1.1.1. «Адміністрація сайта (далі – Администрация)» – уповноважені на керування сайтом співробітники, які організують чи здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних.

1.1.2. «Персональні дані» - будь-яка інформація, що відноситься прямо чи опосередковано до конкретної фізичної особи.

1.1.3. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія чи сукупність дій, що здійснюються з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, зберігання, користування, передачу, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» - обов`язкове дотримання Адміністрацією вимоги не допускати їх розповсюдження без згоди суб`єкта персональних даних при наявності іншої законної підстави, передбаченої Конституцією України чи іншими документами, що мають законодавчу силу.

1.1.5. «Користувач сайті Інтернет-магазину (далі - Користувач)» – особа, що має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет та що використовує Сайт для онлайн-покупок чи отримання інформації.

1.1.6. «Cookies» — невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером, що зберігається на комп`ютері, який веб-клієнт чи веб-браузер кожного разу надсилає веб-серверу в HTTPS-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайта.

1.1.7. «IP-адреса» — унікальна мережева адреса вузда в комп`ютерній мережі, побудований по протоколу IP.

2. Загальні положення

2.1. Використання Користувачем Сайта означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У випадку незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач має завершити використання Сайта.

2.3. Адміністрація не перевіряє достовірність персональних даних, наданих Користувачем Сайта.

3. Предмет політики конфіденційності

3.1. Дана Політика конфіденційності вставлює обов`язки Адміністрації сайта по нерозголошенню та забезпеченню режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає за запитом Адміністрації при реєстрації чи при оформленні замовлення для покупки товару.

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті «Кросівка» та включає в себе наступну інформацію:

3.2.1. прізвище, им`я, по-батькові Користувача;

3.2.2. контактний телефон Користувача;

3.2.3. e-mail;

3.2.4. адреса доставки;

3.2.5. місце проживання Користувача.

3.3. Інтернет-магазин захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків чи при перегляді сторінок:

3.3.1. Відключення cookies може привести до неможливості доступу до окремих частин сайта, які вимагають авторизації.

3.3.2. Інтернет-магазин здійснює збір статистики про IP-адреси своїх користувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення та рішення технічних проблем для контролю законності фінансових платежів, що здійснюються.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація, що неоговорена вище, підлягає надійному зберіганню та нерозповсюдженню окрім випадків, передбачених законодавством України.

4. Цілі збору персональної інформації користувача

4.1. Персональні данні Користувача Адміністрація Сайта може використовувати в цілях:

4.1.1. Ідентифікація Користувача, зареєстрованого на сайті Інтернет-магазину для оформлення замовлення чи укладення Договору куплі-продажі товару дистанційним способом з інтернет-магазину «Кросівка»

4.1.2. Надання Користувачу доступу до персоналізованих ресурсів сайта.

4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв`язку, включаючи повідомлення, запити, що стосуються Сайта, надання послуг, обробка звернень Користувача.

4.1.4. Визначення місця перебування Користувача для забезпечення безпеки.

4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

4.1.6. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо користувач дав згоду на створення облікового запису.

4.1.7. Повідомлення користувача Сайта інтернет-магазина про стан замовлення.

4.1.8. Обробки та отримання платежів, підтвердження податку чи податкових пільг, оскарження платежів Користувачем.

4.1.9. Надання Користувачу ефективної клієнтської та технічної підтримки при виникненні проблем, пов’язаних з використанням сайта.

4.1.10. Надання користувачу з його згоди поновленої продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки з новинами чи інші дані від імені Інтернет-магазину.

4.1.11. Здійснення рекламної діяльності зі згоди Користувача.

4.1.12. Надання доступу Користувачу доступу на сайти чи сервіси партнерів з метою отримання продуктів, оновлень чи послуг.

5. Обов’язки сторін

5.1. Користувач зобов’язаний:

5.1.1. Надати інформацію про персональні данні, необхідну для користування Сайтом.

5.1.2. Оновити, доповнити інформацію про персональні данні у випадку змін такої.

5.2. Адміністрація Сайта зобов’язана:

5.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, вказаних в п.4 цієї Політики конфіденційності.

5.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не продавати, обмінювати, опубліковувати персональних даних Користувача крім випадків передбачених українським законодавством.

.

5.2.3. Обирати захисні міри для захисту конфіденціальноcті персональних даних Користувача згідно порядку, що зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в діючому діловому обороті.

5.2.4. Здійснювати блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача з моменту звернення Користувача чи його законного представника на період перевірки, у випадку виявлення недостовірних персональних даних чи неправомірних дій.

6. Відповідальність сторін

6.1. Адміністрація сайта, що не виконала своїх зобов’язань, несе відповідальність за збитки понесені Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних у відповідності з українським законодавством.

6.2. У випадку втрати чи розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайта не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:

6.2.1. Стала публічною до моменту її розголосу.

6.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту отримання Адміністрацією сайта.

6.2.3. Була розголошена зі згоди користувача.

7. Вирішення суперечок

7.1. До звернення до суду з позовом по суперечкам, що виникають між Адміністрацією та Користувачем обов’язковим є виставлення письмової претензії із пропозицією добровільного урегулювання суперечки.

7.2. Отримувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника про результати її розгляду.

7.3. При неможливості досягти згоди суперечка буде передана на розгляд в судовий орган згідно із діючим Українським законодавством.

7.4. До цієї Політики конфіденціальності та відносинам між Користувачем та Адміністрацією застосовується чинне Українське законодавство.

Оновлено "13" квітня 2020 року